Проивежданите от нас ленти с общо предназначение биват:
Обикновенни кантовани глатки
абразиво устойчиви некантовани шевронни
   
Таблица за техническите възможности на фирмата за производство на ширини и далжини на транспортните ленти:

Ширина на лентите100мм. – 1200мм
Дължина на лентите10мл. – 200мл.

Таблица за дебелината на протекторите на гумено-текстилните транспортни ленти:

ПротекториДебелина на протекторите, mm
Работен2 – 6
Неаботен0 – 4

Таблица за адхезията между текстилните вложки, както и между протекторите и вложките:

МестоположениеАдхезия, N/mm, min
Между протекторите и вложките (протектор / вложка)5.0
Между вложките (вложка/вложка)5.0

В зависимост от предназначението на гуменото покритие се произвеждат няколко типа обикновени и абразивоустойчиви транспортни ленти:

ПОКАЗАТЕЛИТИП НА ГУМЕНОТО ПОКРИТИЕ
DIN 22 102WXYZC
Якост на опън MPa min.1825201510
Относително удължение при скъсване,
%, min.
400450400350300
Изтриваемост по Шопер-Шлобах,
mm3, max.
80 (AA)
90 (W)
150
120
140 (N)
150 (Y)
130 (P)

250 (Z)
200 (Q)

ПредназначениеЗа особено образивни материали – до 500 ммЗа силно абразивни материали – до 400 ммЗа силно абразивни материали и въглища – до 250 ммЗа средно абразивни материали – до 80 мм и въглища – до 250 ммЗа неабразивни и селскостопански продукти

общо предназначение